De Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat (VPN), is, zoals u weet, de rechtspersoon die de belangen van gepensioneerden bij Stichting Pensioenfonds Notariaat, rechtsgeldig vertegenwoordigt.  

Op grond van het bepaalde in het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen als ook het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte pensioenregeling komt onze vereniging het hoorrecht toe in het kader van de door u te nemen besluiten inzake het al dan niet overgaan naar een nieuwe pensioenregeling. Onze vereniging wenst van dat recht gebruik te maken.  

Klik op onderstaande link om de gehele voorontwerp te lezen:

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2024/02/Aanbiedingsbrief-Position-Paper.pdf