Teneinde een tijdige vruchtbare en inhoudelijke gedachtewisseling over de door sociale partners te maken keuzes in het kader van de mogelijke overgang naar een nieuwe pensioenregeling te faciliteren als ook om zo veel als mogelijk al vooraf duidelijk te maken welke elementen daarbij in het bijzonder voor gepensioneerden van belang zijn, zijn in dit ‘position paper’ de belangrijkste ijkpunten onderstaand weergegeven.

Klik op onderstaande link om de gehele voorontwerp te lezen:

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2024/02/Position-Paper.pdf