Op 4 juli 2022 zond het bestuur een brief aan de Vaste Cie voor SZW van de Tweede Kamer om de notitie ‘Weeffout’ over de verdelingsproblematiek aan te bieden.

Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/04/Vaste-Cie-SZW-aanbieding-en-nota-Weeffout.pdf