Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die een pensioen of uitkering ontvangt of op korte termijn kan gaan ontvangen van de Stichting Pensioenfonds Notariaat.

De contributie bedraagt € 20 per jaar. 

Wilt u lid worden, klik op de knop hieronder. 

Het lidmaatschap kan worden beëindigd door opzegging tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd als van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet verwacht kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor dat gehele jaar verschuldigd.

Opzegging geschied door onderstaande knop of door een email naar platform@gepensioneerdennotariaat.nl