Uitschrijven lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden beëindigd door opzegging tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd als van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet verwacht kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor dat gehele jaar verschuldigd.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, e-mailadres en andere persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.