Samenstelling bestuur en raad van advies

Bestuur

Voorzitter:                   vacant, waarnemer J. Ruijgh

Secretaris:                   N.P.C. van Wijk

Penningmeester:         J. Ruijgh

 

De Raad van Toezicht die met ingang van 20 december 2023 is ingesteld, bestaat uit:

Prof. Mr. A.L.G.A. Stille en Mr. J.P. Dierkens Schuttevaer.

 

Raad van advies

J.J.M. ten Berge

G.L. Maaldrink

A.H.M. Rieter