Klacht aan DNB

Om de sommatie die door de VPN aan de SPN is gezonden kracht bij te zetten, heeft de VPN  een klacht ingediend bij DNB. Klik

Lees verder »

Sommatie

Door de SPN is de verkiezing/benoeming per 15 april 2024 van een nieuw bestuurslid als vertegenwoordiger van de gepensioneerden in strijd met het bepaalde in

Lees verder »

Position Paper

Vooruitlopend op de uitoefening van het hoorrecht inzake het transitieplan heeft de VPN haar wensen aan de sociale partners kenbaar gemaakt.” Klik op onderstaande link

Lees verder »

Ledenwerving

Omdat voor de werving van leden onder de nieuwe gepensioneerden en nagelaten betrekkingen de hulp van de SPN onontbeerlijk is en daaraan geen royale medewerking

Lees verder »