Het bestuur zond op 14 juli 2022 een adres aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer over het “invaren” bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zoals voorzien in het ontwerp voor de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) met een bijlage “weeffout”.

Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/02/Vaste-Cie-SZW-aanbieding-en-nota-Weeffout.pdf