Het bestuur zond op 13 augustus 2022 weer een adres aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer, ditmaal over de gedempte premieregeling en het ontbreken van goede garanties voor een sociaal voldoende pensioenopbouw in de toekomst met een bijlage “ANALYSE”.

Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/02/Vaste-Cie-SZW-aanbieding-en-nota-ANALYSE.pdf