Over de negatieven gevolgen van de toepassing van de gedempte premieregeling voor het vermogen van de Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN) maakte het bestuur berekeningen.

Klik op onderstaande links om beide documenten te lezen

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/02/Overzicht-premietekort-2015-2021.pdf

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/02/Berekeningen-gemist-rendement.pdf