Op 20 december 2022 zond het bestuur opnieuw een brief aan de leden, ditmaal over de gehouden ledenvergadering met daarbij het verslag en de notulen en de verkiezing door de gepensioneerden van een lid voor het verantwoordings-orgaan van de SPN.

Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/02/brief-aan-de-leden-kerstwens.pdf