Omdat voor de werving van leden onder de nieuwe gepensioneerden en nagelaten betrekkingen de hulp van de SPN onontbeerlijk is en daaraan geen royale medewerking door de SPN werd verleend ondanks een wettelijke verplichting, zond het bestuur op 5 februari 2023 een aanmaning aan het bestuur van SPN.

Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/02/brief-ledenwerving-05022023.pdf