Hierbij treft u als bijlage aan de brief van onze Vereniging van Pensioengerechtigden Notariaat VPN,met betrekking tot het gebruikmaken van het hoorrecht, zoals dat in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is geformuleerd.