Vooruitlopend op de uitoefening van het hoorrecht inzake het transitieplan heeft de VPN haar wensen aan de sociale partners kenbaar gemaakt.”

Klik op onderstaande link om de gehele voorontwerp te lezen:

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2024/02/Position-Paper.pdf

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2024/02/Aanbiedingsbrief-Position-Paper.pdf