Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen:

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/10/verslag-en-notulen-ALV-27-september-2023.pdf

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/10/BESTUURSVERSLAG-2021-2022.pdf

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/10/Voorstel-statutenwijziging.pdf

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/10/resultatenrekening-2021-en-2022.pdf