Op 11 september 2023 zond de VPN een verzoek om overleg aan de KNB. BMN en SPN. Daarbij was gevoegd een voorconcept dagvaarding om de argumenten voor de claim die de VPN meent te hebben, te verwoorden. De VPN ontving daarop geen enkele reactie. Nadien kreeg de RvA de beschikking over nieuwe info die aanleiding gaf om dat voorconcept aan te passen. Dat gebeurde hoofdzakelijk in de randnummers 7, 8, 17, 23, 24 en 27.

Klik op onderstaande link om de gehele voorontwerp te lezen:

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/11/Doorlopende-tekst-voorontwerp-dagvaarding-161123.pdf