Door de SPN is de verkiezing/benoeming per 15 april 2024 van een nieuw bestuurslid als vertegenwoordiger van de gepensioneerden in strijd met het bepaalde in art. 100 Pensioenwet en de ‘good governance’ die door de Code Pensioenfondsen wordt bevorderd, zo malafide georkestreerd dat elke betrokkenheid of invloed van de gepensioneerden en de VPN is uitgesloten. De VPN heeft daarom een sommatie aan het bestuur en de verkiezingscommissie van de SPN gezonden

Klik op onderstaande link om de gehele sommatie te lezen:

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2024/02/def.versie.sommatie.SPN_.ondertekend.281223.pdf