In aanvulling op de ingediende klacht bij DNB heeft de VPN ook een klacht ingediend bij de AFM.

Klik op onderstaande link om de gehele voorontwerp te lezen:

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2024/02/klachtbrief-aan-AFM-020124.pdf