Ter voorbereiding van de beoordeling van het transitieplan van de sociale partners in het kader van het aan de VPN toekomende hoorrecht, heeft het bestuur vorig jaar al een informatieverzoek bij de KNB/Pensioenkamer ingediend op basis van de Wet open overheid (Woo). Omdat het verzoek werd afgewezen, heeft de VPN een beroep gedaan op de bestuursrechter. Deze heeft de VPN in het gelijk gesteld. De rechtbank heeft het bestreden (afwijzende) besluit vernietigd en opdracht gegeven om met inachtneming van de uitspraak een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift te nemen. 

zie https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2024:1719