De Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat (VPN)

Op 2 september 2021 werd de Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat opgericht. Aanleiding was het hoorrecht dat in de wet wordt toegekend aan representatieve verenigingen van gepensioneerden met betrekking tot de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.
Deze vereniging wil ook daarna de stem van de gepensioneerden laten horen bij alle relevante aangelegenheden.

Informatie over de VPN en haar belangrijkste activiteiten sinds de oprichting vindt u op de website: www.gepensioneerdennotariaat.nl.

Wordt lid
De Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat (VPN) wil de collectieve belangen van gepensioneerden van Pensioenfonds Notariaat behartigen. Bent u gepensioneerd of wordt u dat binnenkort? Wordt dan nu lid van de VPN.

Lid worden is belangrijk
Met de komst van een nieuw pensioenstelsel gaat er de komende jaren veel veranderen. Zeker voor de (bijna) gepensioneerden. In de overgang naar het nieuwe stelsel zullen veel besluiten worden genomen die direct invloed hebben op ons pensioen zonder enige zeggenschap van gepensioneerden. Het in de wet opgenomen hoorrecht komt toe aan verenigingen die de belangen van gepensioneerden willen behartigen, mits zij meer dan 10% van de pensioengerechtigden vertegenwoordigen. Daarom is lid worden van VPN belangrijk.

Zo behartigen we uw belangen
Namens de gepensioneerden houden we regelmatig contact met het fonds en willen we betrokken worden bij de besluitvorming over de invoering van de nieuwe pensioenregeling.

Bestuur, raad van toezicht en raad van advies
De VPN heeft een bestuur, een raad van toezicht en een raad van advies. Het bestuur bestaat uit Jord Ruijgh (interim-voorzitter en penningmeester) en Niek van Wijk (secretaris); de functie van voorzitter is vacant. De raad van toezicht bestaat uit Guus Stille en Jaap Dierkens Schuttevaer.
De raad van advies wordt gevormd door Jaap ten Berge, Laurens Maaldrink en Guus Rieter.

Lidmaatschap
Door uw lidmaatschap helpt u ons op te komen voor uw en onze pensioenaanspraken.
Het lidmaatschap kost in 2024 slechts € 20,- per jaar.