Om de sommatie die door de VPN aan de SPN is gezonden kracht bij te zetten, heeft de VPN  een klacht ingediend bij DNB.

Klik op onderstaande link om de gehele voorontwerp te lezen:

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2024/02/def.versie.klachtbrief.DNB_.ondertekend.281223.pdf