Hieronder vindt u alle documenten voor de algemene ledenvergadering:

Agenda ALV 19 juni 2024

Bestuursverslag 2023

Toelichting jaarrekening 2023

Beleidsuitgangspunten 2024

Staat van baten en lasten en Balans VPN 2023