Stichting Pensioenfonds Notariaat

Over de negatieven gevolgen van de toepassing van de gedempte premieregeling voor het vermogen van de Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN) maakte het bestuur berekeningen. Klik op onderstaande links om beide documenten te lezen https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/02/Overzicht-premietekort-2015-2021.pdf https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/02/Berekeningen-gemist-rendement.pdf

Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer

Het bestuur zond op 13 augustus 2022 weer een adres aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer, ditmaal over de gedempte premieregeling en het ontbreken van goede garanties voor een sociaal voldoende pensioenopbouw in de toekomst met een bijlage “ANALYSE”. Klik op onderstaande link om de gehele brief te […]

Eerste informatie aan leden

Op 28 juli 2022 zond het bestuur aan de leden een eerste informatie over zijn werkzaamheden tot dat tijdstip. Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/02/brief-info-leden-.pdf

Notitie ‘Weeffout’ aangescherpt

Op 28 juli 2022 werd de op 4 juli verzonden notitie ‘Weeffout’ door het bestuur aangescherpt. Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/04/WEEFFOUT-AANGESCHERPT.pdf

Verzoek aan het bestuur van de SPN

Daags daarvoor stuurde het bestuur een verzoek aan het bestuur van de SPN om met voortvarendheid te besluiten over indexering. Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/02/brief-indexering.pdf

Wet Toekomst Pensioenen

Het bestuur zond op 14 juli 2022 een adres aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer over het “invaren” bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zoals voorzien in het ontwerp voor de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) met een bijlage “weeffout”. Klik op onderstaande link om de gehele brief […]

Brief aan Kamercommissie SWZ

Op 4 juli 2022 zond het bestuur een brief aan de Vaste Cie voor SZW van de Tweede Kamer om de notitie ‘Weeffout’ over de verdelingsproblematiek aan te bieden. Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/04/Vaste-Cie-SZW-aanbieding-en-nota-Weeffout.pdf