Aanbiedingsbrief Position Paper

De Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat (VPN), is, zoals u weet, de rechtspersoon die de belangen van gepensioneerden bij Stichting Pensioenfonds Notariaat, rechtsgeldig vertegenwoordigt.   Op grond van

Lees verder »

Position Paper

Teneinde een tijdige vruchtbare en inhoudelijke gedachtewisseling over de door sociale partners te maken keuzes in het kader van de mogelijke overgang naar een nieuwe

Lees verder »

Klachtbrief aan AFM

Klik op onderstaande link om de gehele voorontwerp te lezen: https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2024/02/klachtbrief-aan-AFM-020124.pdf

Lees verder »

Definitieve klachtbrief DNB

Klik op onderstaande link om de gehele voorontwerp te lezen: https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2024/02/def.versie.klachtbrief.DNB_.ondertekend.281223.pdf

Lees verder »

Ledenwerving

Omdat voor de werving van leden onder de nieuwe gepensioneerden en nagelaten betrekkingen de hulp van de SPN onontbeerlijk is en daaraan geen royale medewerking

Lees verder »

Kerstwens 2022

Op 20 december 2022 zond het bestuur opnieuw een brief aan de leden, ditmaal over de gehouden ledenvergadering met daarbij het verslag en de notulen

Lees verder »

Aangepaste analyse

De ANALYSE werd op 15 december 2022 aangepast vastgesteld. Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/02/ANALYSE-2.0.pdf

Lees verder »

Notulen ALV 2022

Op 23 november 2022 werd in Bunnik een eerste ledenvergadering gehouden.  Aan alle leden,Uw bestuur was zeer verheugd over de aanwezigheid van ruim 80 van

Lees verder »