Klachtbrief aan AFM

In aanvulling op de ingediende klacht bij DNB heeft de VPN ook een klacht ingediend bij de AFM. Klik op onderstaande link om de gehele

Lees verder »

Klacht aan DNB

Om de sommatie die door de VPN aan de SPN is gezonden kracht bij te zetten, heeft de VPN  een klacht ingediend bij DNB. Klik

Lees verder »

Sommatie

Door de SPN is de verkiezing/benoeming per 15 april 2024 van een nieuw bestuurslid als vertegenwoordiger van de gepensioneerden in strijd met het bepaalde in

Lees verder »

Position Paper

Vooruitlopend op de uitoefening van het hoorrecht inzake het transitieplan heeft de VPN haar wensen aan de sociale partners kenbaar gemaakt.” Klik op onderstaande link

Lees verder »

Ledenwerving

Omdat voor de werving van leden onder de nieuwe gepensioneerden en nagelaten betrekkingen de hulp van de SPN onontbeerlijk is en daaraan geen royale medewerking

Lees verder »

Kerstwens 2022

Op 20 december 2022 zond het bestuur opnieuw een brief aan de leden, ditmaal over de gehouden ledenvergadering met daarbij het verslag en de notulen

Lees verder »

Aangepaste analyse

De ANALYSE werd op 15 december 2022 aangepast vastgesteld. Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/02/ANALYSE-2.0.pdf

Lees verder »

Notulen ALV 2022

Op 23 november 2022 werd in Bunnik een eerste ledenvergadering gehouden.  Aan alle leden,Uw bestuur was zeer verheugd over de aanwezigheid van ruim 80 van

Lees verder »